פרק שנים־עשר "לי הכסף שבכל העולם": חזון העושר והמלכות

צקון תפלה מלכותית קול ךבי ישךאל מךיז ' ין ; גיף - ספר תוךה וגליליו במנלי לכה , לעיני הבריות מסביב . אף ? סו ^ ' ות מתחת , בשלג ' ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי