ד. פעילות למען ארץ ישראל

בנושא חשוב זה של פעילות למען ארץ ישראל יש שפע רב של חומר . על מקצתו כבר רמזנו לעיל , בסעיף על השתדלנות , ובשל קוצר המצע לא נוכל לדון בו בהרחבה . נסתפק אפוא בתיאור קצר וכללי של שני תחומים שבהם בלטה במיוחד פעילותו הציבורית של ר ' ישראל : ( א ) פטרונות על כולל החסידים החשוב והגדול , שייצג את חסידות רח ' ין בארץ ישראל ; ( ב ) יוזמות בנייד , ופיתוח ובראשן הקמת בית כנסת לחסידי רוז ' ין בירושלים , שלימים כונה " תפארת ישראל . " . 1 כולל תלין מראשיתו היה היישוב החסידי בארץ ישראל תלוי לפרנסתו בכספים שקובצו לשם כך בקרב יהודי הגולה . הקבוצות החסידיות השונות היו מאוגדות מלכתחילה במסגרת ארגונית אחת " ) כולל רייסין , (" שתפקידה היה לרכז את מאמצי הגבייה ולקבוע את סדרי החלוקה . על רקע הסכסוכים המתמשכים , שנתגלעו בטבריה ובצפת בין החסידים יוצאי וולין ופולין לבין חבריהם יוצאי ליטא ורוסיה הלבנה , חל בשלהי המאה הי '' ח פיצול בכולל . יוצאי וולין ופולין , שחשו מקופחים בסדרי החלוקה הקיימים , החליטו לייסד כולל משל עצמם , שיתבסס על גביית "כספי ארץ ישראל" באזורי המוצא של חבריו ויקדם את ענייניהם . כולל זה מכונה במ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי