ג. שתדלנות עבור כלל ישראל

במכתב שתדלנות שהפנה ר ' אברהם יעקב מסדיגורה למשה מונטיפיורי , כשלוש וחצי שנים לאחר פטירתו של ר ' ישראל , הוא התייחס לאופיו של אביו : "ואילו הוה ידע אבונא קדישא בהאי צערא «] לו היה יודע אבינו הקדוש על הצער הזה ] היה מהפך העולם לבקש תרופת 76 על עמדתו קול חת"ם סופר , ראה : כ"ץ , הלכה וקבלה , עמ ' . 386-383 77 ראה לעיל , הערה . 48 עם זאת , עיקר קשריו היו עם ר ' חיים מצאנז , שאף הפנה אליו חסידים ; ראה : כהן , שם , עמ י קג . 78 פאנעס אינו מזכיר במכתבו את הרב הנבחר בשמו , אך אץ ספק שהכוונה לר' אברהם פרידמן , ששלט היסב בהונגרית והושפע מדעותיו של הרב הרפורמי אהרן חותן . על הפולמוס , ראה : "תולדות רבינו יחזקאל" ( לעיל , הערה , ( 75 עמ' מד-מה ; כהן , חכמי טראנםילווניה , עמ ' קג , . 190-189 עזרת ישראל . " פעילותו השתדלנית של ר ' ישראל היה בה אכן שילוב של כישרון וסגולות אישיות עם תחושת אחריות לכלל ישראל . בעיני בני זמנו ובעיני יורשיו הוא נתפס כממשיך דמותו של השתדלן המסורתי , ששיחתו נאה ולבושו מתוקן , והוא הולך בראש המחנה , מכשיר לבבות וטווה קשרים עם שועים ונכבדים . נעיין אפוא בפירוט במעורבותו של ר ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי