ב. מינויים והדחות

מינוי רבנים , דיינים , שוחטים , חזנים , מוהלים , מלמדים ושאר "כלי קודש" היה לאחד המכשירים היעילים ביותר בתהליך ביסוס שליטתו של הצדיק על הקהילות שבתחומו ובהפצת החסידות ותורתה באזורים החדשים שטרם "נכבשו . " וכדברי הסופר ש " י עגנון על עירו בוצ'אץ ' : "והיא שעמדה לה [ לחסידות ] שיצאו הימנה רוב השוחטים והחזנים והמלמדים . ואף הרבנים והשוחטים והחזנים והמלמדים שלא נטו בלבם אחר החסידות כפפו עצמם לפני צדיקי הדור , שכל רב ושוחט ומלמד שאינו כפוף לצדיק אין לו תקומה בקהלתו . " דברים דומים רשם עורך "המליץ" אלכסנדר צדרבוים : הטה - ] הצדיקים ] חלקו ביניהם את הארץ לנחלה , רק לא כמשפט מושלי ארץ לפי גבולים געאגראפיים , רק לערים בכל פלך ומחוז ... בלעדם לא ירים איש את ידיו ואת רגליו ובכל עסקי עדה יחכו לפקודתם , והם ישלחו להם רבנים , דיינים , שוחטים , ש " ץ , מלמדים , שמשים וגם בלנים . ואכן , בדרך זו שורטטו הן גבולותיה "החיצוניים " של התפשטותה של החסידות והן הגבולות " הפנימיים " של אזורי ההשפעה של החצרות השונות . "גיאוגרפיה חסידית " מיוחדת זו בלטה בחסידויות שבפלכים הדרום מערביים של האימפריה הרוסית . היא נקב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי