פרק אחד־עשר "תורת האדם": דרכו של ר' ישראל בהנהגת הציבור