ב. הסתלקותו וירושתו

רמזים למותו הצפוי של ר ' ישראל הגיעו מכיוונים בלתי צפויים . ההגיוגרפיה החסידית יודעת לספר , כי שליח מטעם ידידו , הצדיק ר' מאיר מפרמישלן ( שנפטר בכ " ט באייר תר " י , ( הגיע לסדיגורה בפסח תר"י ובפיו הודעה משונה : תעודות המסע של שניהם חתומות ומאושרות , ומכאן ואילך הם חופשיים לעבור בכל הגבולות , אלא שתוקף ניירותיו של מאיר יפוג קודם . מובן שהדברים נתפרשו כנבואה על קצם ההולך וקרב של שני הצדיקים . ואולם , ממש עד סמוך למותו עסק ר' ישראל בענייניו הרגילים והשגרתיים . "ביום ג' דםליחות , סוף שנת תר " י , זכיתי לנסוע עמו במרכבתו , והתפללנו תפלת מנחה על הדרך , " העיד נכדו ר' לוי יצחק מאוזירנא , שהיה אז נער צעיר . כחודש לפני מותו קיבל ר ' ישראל בחצרו את פניו של 41 למקור הדברים ראה בהערה הבאה ; התרגום על פי : ש " ב פישמן , הגדה של פסח ... מרבוה " ק רבינו אור ישראל מרחץ וצאצאיו ,... ניו יורק תשמ"ג , עמ ' לו , נא-נג . 42 אבן , גוט אידישע וועלט ") פסח ביים ריזינער רביי ן , (" עמ י . 149-143 המוסר הוא כנראה ר ' אייזיק מברדיציב ( ראה להלן , הערה . ( 57 זיכרונות אלה סופחו למהדורת פון י ם רבינ י ס הויף , [ ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי