חיילים אוסטרים מצבאו של הקיסר פרנץ יוזף צועדים ליד שערי בית הכנסת (הקלויז) של חצר סדיגורה. התמונה צולמה בימי מלחמת העולם הראשונה.