ד. התבססות כלכלית: רכישתה של אחוזת פוטוק זלוטי

כדי לחזק את מעמדו רכש ר ' ישראל את אחוזת פוטוק זלוטי הסמוכה לצ ' ורטקוב ולבוצ ' אץ . ' אין אנו יודעים מתי בדיוק נרכשה האחוזה , כמה עלה הנכם וכיצד מומשה רכישתו - האם בגלוי , או שמא באמצעות "איש קש " נוצרי , כפי שהיה מקובל קודם לשנת . 1848 מכל מקום , רכישת נחלה בידי יהודים לא היתר . יוצאת דופן בגליציה , בעיקר לאחר קבלת זכויות האזרח , ועדויות רבות בידינו על "קוני כפרים ועיירות " או "זורעי שדות וכרמים . " יחד עם זאת , אין זו תופעה רווחת בקרב צדיקים והיא מעוררת שאלות ותמיהות . לדעת כותבים אחדים נעשתה הרכישה מאונם , למנוע את גירושו : "והמציאו לרב הקדוש עצה שיקנה איזו עיר או כפר . והיה החוק שבאם הבורח מארץ אחת למדינתינו קנה לעצמו איזו מקום ונעשה אדון ובעל העיר , אזי אין רשאים להרחיקו ולהחזירו לארץ ומדינה שברח משם . וקנה אז עיר פאטיק . " סביר אכן לשער , שרכישת פוטוק נועדה לבסס את אחיזתו של ר' ישראל באוסטריה כבעל נכסים המושרש היטב בקרקע , וממילא למדינה יש אינטרס כלכלי מובהק להשאירו בתחומה . רכישת האחתה גם אפשרה לו להשקיע את ממונו ורכושו הרב בנכסי דלא ניידי . עם זאת , ככל הנראה התבצעה הרכישה רק ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי