א. סכנת גירוש ומהמורות משפטיות

שמונה וחצי שנים בלבד פעל ר ' ישראל בסדיגורה . בתקופה קצרה יחסית הוא הצליח להקים מחדש את חצרו המפוארת , לכונן מרכז חסידי רב עוצמה בארץ לא זרועה מבחינה חסידית ולהיות שוב מנהיג של אחת החצרות החסידיות החשובות ביותר . אף על פי כן , כל ימיו המשיך להיות מוטרד מן הדרך שבה נאלץ לעזוב את רוסיה , ובסתר לבו קיווה שיוכל לחזור ולבנות בה את חצרו . ברוז ' ין ראה את הבית היהודי החם והמקורי , שאותו הוכרח לנטוש בביזיון גדול . וכך כתב מחבר חסידי בשנות השמונים של המאה הי " ט : ושמעתי , כי בכל הימים אשר היה חי [ ר ' ישראל ] בסאריגוריא היה חי חיי גירות להיות כאורח ואושפיזא באכםניא , והוא מדרגה גדולה בחסידות ... אשר אין למעלה הימנה . לכן נאמר במקרא " ה ' אוהב צדיקים ה ' אוהב [ צ"ל : שומר את ] גרים " [ תהלים קמו , ט-י , [ וכוונת הכתוב על הצדיקים הגדולים שדרים חיי גירות , pxn כאיש אשר בא מארץ רחוקה מעיר מולדתו ואינו חושש לא על כבודו ולא על שום דבר לטובת עצמו , כי אם חושש לשוב למקום מולדתו וכל משך הזמן שמתגורר הנה אך על מקום מולדתו יחשוב . ואכן , לא בשמחה עזב את הארץ שעליה אמר כי המשיח יתגלה בה תחילה . לעצמו ולח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי