ג. הבריחה מרוסיה

כשהבין ר ' ישראל ששיקומה של החצר ברוז ' ין הוא חלום שלא יוגשם , החליט להרחיק נדוד ולקבוע את מושבו בקישינב בירת בסרביה הרוסית , הסמוכה לגבול האוסטרי . את הבקשה לעבור לקישיבב הוא הגיש כבר בחודש פברואר , 1841 אך רק בסוף יולי , 1841 לאחר שנתברר בחקירת בית המשפט האזורי בסקווירה כי ר ' ישראל מקיים אורח חיים הגון בתכלית , נתן משרד הפנים ל"רב לשעבר והסוחר שתל פרידמן " רשות לצאת מרוז ' ין . הסיבה העיקרית להענקת אישור היציאה היתה טענתו , שזנח את רבנותו והוא עוסק עתה לפרנסתו במסחר , בשותפות עם סוחר יהודי מקישינב . ר ' ישראל , שהיה רשום כסוחר מהגילדה השנייה , תבע כי יאפשרו לו לעסוק במקצועו באופן חופשי , כמתחייב ממעמדו , והתנאי הראשון להצלחתו במסחר הוא היכולת לממש את זכותו לתנועה חופשית . טענותיו נתקבלו על דעת הרשויות , בפרט משום שאורח חייו מאז השתחרר לא נתן כל סיבה לחשוב שנשקפת סכנה מפעילותו . האישור אכן ניתן , תוך התניה שגם בקישינב יישאר תחת השגחה משטרתית . בתעודת המסע עצמה הודגש , כי היא ניתנת לנושאה רק לצורכי מסחר ולא להתיישבות של קבע כבסרביה . ר ' ישראל לא התמהמה והעביר עמו את כל תכולת החצר - ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי