ג. ייסורים ומשמעותם

שאלה זו לא העסיקה כמובן את חסידיו . בקרבם התחזקה הדעה , כי מאסרו והייסורים העוברים עליו אינם אלא חלק ממחיר משיחיותו . וכך ענו יהודי םירט ( Siren שבבוקובינה למיסיונרים 60 אפיזודה זו תוארה בהרחבה אצל גינזבורג , כתבים היסטוריים , עמ ' 168 ואילך . בראש המחלקה השלישית עמד באותה עת הגרף אלכסי אורלוב , ( A F . Orlov ) יורשו של מייסד המחלקה , הרוזן אלכסנדר בנקנדורף . 61 ראה להלן , נספח ב , עמ ' 478-477 ( א , הן . 62 על משטרו של ניקולאי , ראה למשל : קליוצ'בסקי , דברי ימי רוסיה , ג , עמ ' ; 391-378 ססניסלבסקי , ניקולאי הראשון והיהודים ; J . N . Westwood , Endurance and Endeavour - Russian History , , 1812-1971 , Oxford 1973 , pp . 37-71 לשם המחשה , כשעלה ניקולאי לשלטון , בשנת , 1825 המתינו כשני מיליון ושמונה מאות אלף תיקים לטיפול במשרד המשפטים , ומהם נתפרנס צבא של כמאה עשרים ושבעה אלף פקידים ( האנציקלופדיה העברית , ל , עמ ' . ( 877 בשנת 1842 תפח מספר זה לשלושים ושלושה מיליון תיקים ! ( קליוצ ' בסקי , שם , עמ' . ( 384 63 יחד עם זאת , ר ' ישראל , ובעיקר בניו , עדיין ממשיכים להופיע במסמכים רוסיים מש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי