ב. בין ר' ישראל לצאר ניקולאי

דבר הלמד מעניינו הוא שחסידי רוז ' ין ראו במאסרו של רבם עלילת שקר בזויה , שתכליתה היא רק הכחדת זרע המלכות והתקווה המשיחית הטמונה בו : "שקנאו בו שרי הממשלה [ הרוסית ] בראותם את יקר תפארת גדולתו . וכאשר ביערו מן העולם מסור אחד בעיר אחת העלילו עליו שעל פיו נעשה הדבר ;" "כי מדרכו ומהנהגתו [ של ר ' ישראל ] ברבנות ושררות , מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שרוצה לעלות ולהשתרר בתור מלך על ישראל ולעשות מלוכה חדשה לימים יבואו . " במילים אחרות : הסיבה להתגוללות השלטון על ר ' ישראל היתה פוליטית במובהק - קנאה וחשש מהאיום הגלום באותה הערצה אדירה שחשו אלפי יהודים כלפי הצדיק , שסממנים של מלכות ומשיחיות נקשרו לדמותו ולהתנהגותו . פרשת הריגתם של המלשינים היתה אפוא רק אמתלה לתלות בה את רצון הנקם . 49 ראה : מאהלו , החסידות וההשכלה , עמ' . 168-163 , 117 פרל נקב בשמם של שני סוחרים מטארנוב שאולצו לשלם סכומי כסף גדולים . לדבריו , הפעיל המרכזי במגבית היה יצחק פישלר , ron rvy שנהג לנסוע תדיר לרוז ' ין . הרוצח מאושיץ שהה בביתו של פישלר ולדברי פרל סחט ממנו כספים למען בני משפחתו שנותרו ברוסיה . ראה : שם , עמ ' ; 165-164 נ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי