א. המאסר והדיו

כשלוש וחצי שנים , למן ספטמבר 1836 ועד לאמצע פברואר , 1840 נתון היה ר ' ישראל בשלבים שונים של חקירה ומאסר . בעל כורחו נעקר ממקומו ומחצת המפוארת שברח'ין ונאלץ לנטוש את בני משפחתו , את חסידיו ואת מעריציו . אמנם רוב הזמן היה נתון בחקירות משטרתיות שונות ובפועל היה חופשי , אך כעשרים ושניים חודש היה אסור , בתנאים קשים מנשוא , "בחצר המטרה בקיוב , " הלא הוא ה '' קריפוסט " ( מבצר , ( ששימש גם כבית סוהר צבאי . סדר הזמנים והמקומות סביב מאסרו של ר ' ישראל אינו מחוור די הצורך , ומסתבר שהוא הועבר ממקום למקום , אם לצורכי החקירה המקדימה , אם לצורך המאסר . רוב הזמן היה כלוא בקייב , אבל מקצת החקירה התנהלה בערים שונות : בדינוביץ - שבה נחקרו כל נאשמי מעשה עי ^ ן קדישץ תניינא , r ע"ב , ותוקן מעט על פי סדר הדורות החדש , עט ' ; 22 היבנר , מיכל המים , ו ע " א ; כרם ישראל , עמ י ; 59 צרור החיים , עמ' ; 13 ספר היחס , עמ' . 174 כנסת ישראל , עמ' . 142 מניץ חודשי המאסר מתבסס על דברי ר ' ישראל : "שנים ועשרים חדשים ישבתי בבית הסוהר בקיוב , וכאשר לקחוני בלי כל חקירה ודרישה , כן הוציאוני משם בלי חקירה ודרישה " ( ישועות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי