פרק שביעי "שרים רדפוני חנם": במאסר

" שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי . שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב " ( תהלים קיט , קסא-קםב . ( בעת שישב בהמשמר אמר פסוק זה . מה שה '' שרים רדפוני " זה "חנם" - לא אירא מזה . אך ורק "מדברך פחד לבי " - שמא זה גזרתך ומידך נתנו לי . וברגע נתיישב ואמר : אם באמת הוא דבר ה ' והוא רצון הבורא יתברך שמו , אזי "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב , " כי אני מקבל עלי גזרתך באהבה ' .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי