ג. משמעותו ההיסטורית של "מעשה אושיץ"

קשה לדעת מה היתה מעורבותו האמיתית של ר' ישראל בפרשת אושיץ , שכאמור עדיין רב בה הנסתר על הגלוי . מטבעם של דברים , המקורות העבריים הפנימיים מילאו פיהם מים , ואילו המקורות הרוסיים מצויים רק בחלקם . לכאורה , הדעת נותנת שלא לחינם החזיקו השלטונות אישיות רמת מעלה במאסר כה ממושך . העינויים הקשים שעברו הנאשמים בוודאי הצליחו לחלץ מפיהם מידע מהימן על כל פרטי הפרשה ועל מידת מעורבותו הישירה או העקיפה של הצדיק , ולו התבררה חפותו מעל לכל ספק בוודאי היה משתחרר מיד . גם הידיעות שהעביר פרל תרמו מן הסתם לביסוס החשד למעורבותו בפרשה . עם זאת , כידוע , שלטון ניקולאי הראשון לא היה נקי מעוולות , מדיכוי פוליטי ומשרירות לב , בייחוד בקשר ליהודים . לכן לא נוכל לומר בביטחון כי "אין עשן בלי אש , " ועצם מאסרו הארוך של ר ' ישראל מצביע בהכרח על אשמתו או על כך שהיה קשור בדרך כלשהי לפרשה , וייתכן שבאמת שורבב לתוכה שלא באשמתו . בין כך ובין כך יש להניח , כי ההחלטה לזכותו היתה בעיקרה החלטה פוליטית ולא נבעה רק מחומר הראיות , שהרי ככלות הכל אנשים הורשעו בדין גם על פחות מכך . השלטונות ידעו מהו מעמדו בקרב הקהילה החסידית וחששו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי