ו. גילויי התנגדות

אך טבעי היה שלא הכל חפצו ביקרו של ר ' ישראל מרוז'ין ולא בכל מקום נתקבלה מנהיגותו ללא הרהור , ערעור או מתיחות . נעיין עתה בתגובותיהם העוינות של חוגים שונים כלפיו : צדיקים מתוך המחנה החסידי פנימה ; למדנים ואישים לא חסידיים ; ומשכילים . על התנגדות של ממש ( בניגוד לביקורת או לסתם פליאה ) של צדיקים כלפי ר ' ישראל לא שרדו עדויות רבות . יש לשער , שעיקר ההסתייגות היתה מצד צדיקים שחששו מהשתלטותו על קהילות השייכות להם באופן מסורתי . שאלת עיצוב גבולותיה הגיאוגרפיים של החסידות בהתפשטותה היא מן הסבוכות ביותר , ובאין מחקר גיאוגרפי היסטורי או אתנוגרפי מקיף בסוגיות אלה , אין בידינו לפי שעה הסברים מספקים כיצד נקבעו גבולותיהן של החצרות 109 תולדת אדם , יוזעפאף תרל"ה , פרשת מצורע , עמי ; 77 והשווה למסופר על ר ' יוסף מראדוויל , שנהג לענות את גופו בסיגופי מקווה , וכשנסע לר ' ישראל אמר לו : "אם יש לך נשמה גבוהה וגדולה צריך אתה לשמור גם הגוף , כי אץ נשמה בלא גוף ... הסיגופים והתעניתים שלך אני מצוה לך למעס בהם ולשמור גופך שיהיה בריא " ( שרשרת זהב , עמי סס . ( 110 ביחסו השלילי של ר ' ישראל לסיגופים , ובסתירה , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי