ה. דרך חדשה בעבודת ה'

אחד מסודות הצלחתו של ר ' ישראל כמנהיג חסידי היה התנכרותו המופגנת לדימוי השכיח של הצדיק כדמות אינטלקטואלית המעבירה לחסידים , באמצעות דברי תורה וחסידות , את השפע הרוחני שזורם דרכה . התנכרות זו תורצה , באופן פרדוקסלי , במערכת מגובשת של הנמקות עיוניות . ואכן , קסם רב הילכה על החסידים העובדה שר ' ישראל , שלא כצדיקים אחרים , לא נהג לומר "תורה " על שולחנו . עם זאת , לשוהים במחיצתו הצליח להקנות את 92 בונאר ומק צ ' יץ , עמ' . 462 יש להדגיש , כי לא כל דבר ראו הסקוטים בעיניהם ממש , אלא דיווחו על שיחות ושמועות מפי יהודים שפגשו . הם גם נסו להעצים תופעות מעין אלה לאור השקפתם הדתית הנוצרית . אף שר ' מאיר מפרסישלן נטל פידיונות גבוהים מן הבאים אליו , העידו בו - גם מתנגדיו - שחי כעני ולא הלין פרוסה בביתו . שלמה רובץ סיפר , כי ר' מאיר "עשה מופתים בשמים ובארץ והיה עם הארץ גמור , אבל את כל נדבותיו פזר נתן לאביונים תו תהלתו " ( רשומות , א , עמ' ; 470 והשווה : טלר , קטעי זכרונות , עמ' . ( 161 גם ר' שלמה קלוגר , שלא נמנה עם מחנה החסידים , העריצו , וכשהספידו ציין את כרדת הצדקה שלו ( נחלת צבי , ד , עמ' עא-פג . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי