ג. מדרכי ההתרחבות וההתפשטות

נדון עתה בכמה מקורות המפיצים אור על דרכי התפשטותה של חסידות רוז ' ין בראשיתה . ננסה לברר מה הם הגורמים שהביאו חסידים וצדיקים להתעניין בר' ישראל ולהסתפח למחנהו , ומה גרם לצדיקים אחרים , ללמדנים שאינם חסידים ולמשכילים , לחוש מאוימים ולהתנגד לו בכל עוז . עדות חשובה על הרקע החברתי להתפשטותה של חסידות תז י ין בקהילות ישראל שבפלכי קייב , וולין ופודוליה , אנו מוצאים בזיכרונותיו של אברהם דב גוטלובר , חסיד לשעבר , שכנראה הכיר את ר ' ישראל באופן אישי ולדבריו אף נסע לחצרו ברוז'ין שלוש פעמים בשנה " . הוא נשא לאשה בשנת 1824 את בתו של חסיד רוז ' ין מצ ' רניחוב , חוכר עשיר ובור גמור , שנסע לחצרו של ר ' ישראל "פעם או פעמיים בשנה , " ובשאר ימות השנה הסתפק בביקורים בחצרו של הצדיק ר ' אברהם רוב מאוורוץ , ' שהתגורר בז י יטומיר הסמוכה " . גוטלובר ניסה לענות על השאלה : מדוע מחליט פלוני ( במקרה זה - חותנו ) לבחור לעצמו , מתוך גלריה עשירה של טיפוסים צדיקיים שהיתה מצויה לפניו , דווקא בצדיק אלמוני ( במקרה זה - ר ' 1 29 ר שביאור ולמן מליאדי היה רשוס כחבר בגילדת הסוחרים השלישית ( כרם חב"ד , , 4 עמ ' . 142 גם נכדו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי