ב. מפוהרבישצ'ה לרוז'ין

שמו של ר ' ישראל כמנהיג חסידי יצא לו ברוז'ין . ( Ruzyn ) עיירה פולנית קטנה זו נמצאת במחוז םקווירה ( Skwira ) שבפלך קייב , דרומית מערבית לעיר קייב ובמרחק לא רב מצפון לפוהרבישצ ' ה . היא נוסדה במאה הט " ז , באמצע הדרך שבין ברדיצ ' ב לשדה לבן BiaJa ) , ( Cerkiew וסופחה לאימפריה הרוסית בחלוקתה השנייה של פולין , בשנת . 1793 כאן הקים ר ' ישראל את חצרו החדשה ועל שמה נתכנה גם לאחר שהרחיק נדוד ונטר . אוהלו בארץ זרה . מדוע עזב ר ' ישראל את פוהרבישצ ' ה , מקום הולדתו ועיר מגוריהם וקבורתם של אביו ואחיו הבכור אברהם , ומתי אירע הדבר ? אין בידינו תשובה חד משמעית לשאלות אלה . ייתכן 10 רובינשטין , כתב היד על מהות כת החסידים , עמ ' ; 131-130 על מהות כת החסידים , עמ ' . 46 11 רשימה של עשרות האישים החסידיים שעמדו בקשר עם ר ' ישראל והעדויות הספרותיות לכך רומו בחל ק ד של הספר נר ישראל . מעיון בו עולה הרושם , כי היה קל יותר לערוך רשימה של אלה שלא באו לחצרו , שכן המה היו המעטים . 12 פרטים על רוז ' ץ : ברוקהאוס עפרון , , ( 1899 ) 27 עמ ' ; 250 גיאוגרפיה פולנית , , ( 1889 ) 10 עמ י 50-47 ( בעמי 50 אף צוין , כי ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי