ד. ניצחון "בני הצדיקים" והשלכותיו

ניצחון "בני הצדיקים " היה לעובדה מוגמרת בהתפתחותה ההיסטורית של החסידות למן המאה הי " ט , עד שקשה לתאר היום את החסידות , לחצרותיה ולגווניה , ללא תו היכר זה ( וחסידות ברםלב היא היוצאת מן הכלל המעידה על הכלל כולו . ( כה גדול היה ניצחונה של הירושה הגנטית , עד שחסידויות שנותרו ללא יורשים משארי בשרו של הצדיק הקודם נקלעו למצוקת הנהגה , שהביאה לפילוגים ולסכסוכים קשים . דוגמה לכך היא חסידות חב " ד , שמרחיקה בפלפולים תיאולוגיים שונים את חוסר האונים המתגלה בשאלת מילוי מקומו של האדמו " ר האחרון , ר ' מנחם מנדל שניאורםון . ליבא לפומיא לא גליא , ואין איש יודע מה יהיה גורלה של חסידות גדולה זו בעתיד הקרוב והרחוק . מדרך הטבע נלוו לירושת הצדיקות גם גילויים שליליים ומכוערים - נפוטיזם בוטה , שחיתות כספית , וכן ביטויי וולגריזציה מצד אישים שראו במוסד זה "מקצוע " או "פרנסה . " על רקע זה ניתן , דרך משל , להבין את פרשת עלייתו לארץ ישראל של ר ' אברהם דב מאוורוץ . ' היה 42 ראה להלן , עמ ' . 250 , 242 43 השוואת גישתו של ר ' ישראל לזו של ר ' נחמן מברםלב חורגת ממסגרת זו , אך ראוי לשים לב לדבריו הבאים של ר ' נחמן : ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי