ג. ייחוס משפחה בבית רוז'ין

אך טבעי היה ששאלת ייחוסו ומעמדו של "בן הצדיק" תידון גם במקורות רח'ין . החסידויות החדשות , שקמו בפולין ובגליציה במחצית הראשונה של המאה הי"ט , הונהגו כאמור בעיקר בידי צדיקים שנתעלו לתפקידם בשל אוטוריטה מוסרית למדנית , ברתמה דתית , מדרגה גבוהה בעבודת , 'ה או שימוש מסור של צדיקים קודמים ( למשל נפתלי מרופשיץ , שמחה בונם מפשיסחה , מנחם מנדל מקוצק , יצחק מאיר מגור , חיים מצאנז וצבי הירש "משרת " מרימנוב . ( בחסידויות החדשות הללו שוחזרו למעשה דפוסי התפתחותה המקוריים של החסידות האוקראינית בפודוליה ובוולין בדורו של המגיד ממזריץ ' - תלמידים החוסים בצלו של רב גדול ולאחר מותו יוצאים למרחב כמנהיגים עצמאיים . אך מבחינה "אבולוציונית " נמצאו עתה חסידויות אוקראינה ( רח ' ין , צ'רנוביל ושלוחותיהן ) בדרגת התפתחות "גבוהה " יותר . במילים אחרות : הן כבר עברו את השלב הפורמטיבי "הנמוך " של מנהיגות כריזמטית ועתה פעלו על פי הדגם השושלתי הממוסד , שלימים יאפיין גם חסידויות חדשות . הלגיטימיות של ההנהגה הצדיקית באוקראינה , למן דורם של ברוך ממז'יבח' ( נכד הבעש"ט , ( נחמן מברסלב ( נינו של הבעש '' ט , ( משה צבי מםאווראן...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי