פרק רביעי "העיקר הוא ייחוס עצמו": הוויכוח על בני הצדיקים