ב. ר' אברהם מפוהרבישצ'ה

בכור הבנים , ר ' אברהם מפוהרבישצ ' ה ( בערך ' , ( 1813-1787 היה למעשה היורש "הטבעי " של אביו , וכך הפך ל"ינוקא " - היינו לנער היושב על כס הצדיק - כנראה הראשון בתולדות 9 שם , עמ' ; 91-90 והשווה : כתבי ר"י שו"ב , עמ' רלח . סיפור זה עומד בניגוד לעדויות שר ' ישראל היה " איסטניס למאוד , " ראה להלן , עמ ' . 85 10 בקמיססר , םפורי נפלאות , עמ ' ק לד . על משחקי הילדות של ר ' ישראל , ראה : שם , עמ ' קכב . 11 כך עולה מאיגרת הזמנה לנישואיו ששיגר ר ' שלום שכנא . ראה להלן , הערה . 27 12 ולדן , נפלאות הרבי , עמ ' , 127 סימן שפ ; נוסח אחר : סיפורים חדשים , ח ע " ב . 13 ר' מנחם מנדל שניאורסון , דרך מצותיך , פאלטאווא תרע '' ד , עמ' ; 277 היילמן , בית רבי , א , עמ' ; 123 " משיחות כ"ק אדמו '' ר מוהריי " צ נבג"מ זי " ע , " כרם חב " ד , , 2 עמ ' ; 18 אהלי יעקב , עמ ' יא-יב . על פי מקורות אחרים היתה פגישה זו בפוהרבישצ ' ה ( שמועות סובות , עמ' ; 75 כרם ישראל , עמ' ; 59-58 עשר אורות , עמ ' , 126 סימן ז ; הורודצקי , החסידות , ג , עמ' קא ; ברומברג , רוז'ין , עמ' לד-לה . ( 14 המעיד הוא "איש האמת" יצחק משה מיאסי ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי