פרק שלישי "ואני מעודי לא הייתי נער": הדרך למנהיגות

ידוע שהרה " ק מרחץ זצלה " ה לא ידע כמעט לכתוב צורת אותיות , ופעם אמר שהטעם הוא , כי לכתוב מתלמדים בעודנו נער , ואני מעודי לא הייתי נער ' .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי