מכתב הזמנה ששלח ר' שלום שכנא מפוהרבישצ'ה לכבוד נישואי בנו אברהם: "הנה עת הזמר הגיע למז''ט זמן חתונת בני הנחמד המופלא כמר אברהם שי‭.'‬ בכן קראתי למאהבי לשמוח אתי עמי על ראש שמחתי, והימים ממשמשים ובאים, זמן החתונה למז"ט בעה"י אחר שבת נחמו הבע''ל. כ"ד המעתיר בעד כלל אחב"י. שלום במהודר אברהם‭."‬