ג. דמותו בהיסטוריוגרפיה של החסידות

כותבים שונים , בעיקר מקרב המחנה החסידי , מנסים דרך קבע למצוא את "הדרך המיוחדת " או את "החידוש " של המנהיג החסידי שבו הם דנים , כביכול לא לכבודו יהיה אם יתברר שפסע בנתיבים שנסללו זה מכבר . אף כאן הלכו כמה מהם בעקבות התבטאויותיו המעטות של ר' שלום וייחסו לו את התפיסה החדשנית של "מידת המלכות , " שאותה הוריש לבנו ישראל . ר ' שלום מרד בשיגרה שכבר נשתרשה בחסידות , טען ברומברג . את תפקידו ראה בהעלאת "הנפש הישראלית לשרשה - שרש המלכות ... היתה לו ההכרה שהוא חטר מגזע בית דוד ונשמתו היא ניצוץ מנשמת דוד המלך ומכאן ראה את יעודו עלי אדמות . " אחרים הפריזו וטענו , כי דרכו החדשה היתה "לסלול דרך לתחיה לאומית מדינית , על ידי חדוש 60 כנסת ישראל , עמ' ; 133-132 כרם ישראל , עמ' . 42 61 כך רשם גרשם שלום בכתב ידו בפתח הספר כנסת ישראל המצוי באוסף ספריו שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ; השווה לדבריו המפורשים של בובר , אור הגנוז , עמ ' . 40 62 על המירמה הקדושה , ראה . י ' תשבי , תורת הרע והקליפה בקבלת האר"י , ירושלים תש " ב , עמ' פד-פת , קלא-קלב ; פייקאז , ' חסידות ברסלב , עמ' 125-121 ( ולגבי ר ' ישרא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי