ב. ר' שלום שכנא כמנהיג חסידי

רק מעט יודעים אנו על דרכו של ר' שלום כמנהיג של עדה חסידית . המסורת החסידית אמנם מזכירה כי נהג "לדבר עם אנשי שלומו , מילי דחםידותא ודברי מוסר , " י אך פרט לקובץ הנהגות המיוחם לו ( ראה להלן , ( ולמספר אפיזודות שנקשרו בשמו , כמעט שאין לנו דבר של ממש להיאחז בו בבקשנו לעמוד על התפתחותו הרוחנית . מקור בתך , עמ ' , ( 36 ויש לקשור זאת למסורות פולמוסיות אחרות : אדל , בתו של ר ' ברוך , סיפרה לר ' ישראל כשביקרה בחצרו , כי אביר . גידף וביזה את אחד מחסידיו על שהעז לנסוע לר ' שלום , ש"הוא עקשן כמו אביו המלאך" ( בית ישראל , עמ ' , 20-19 סימן ג ; כתבי ר " י שו"ב , עמ' רנת-רנט . ( דוד משה מצ ' ורםקוב , בנו של ר ' ישראל , סיפר כי שורשי המחלוקת חוזרים לעימות , כביבול , שהתרחש בחצרו של המגיד ממזריץ , ' בין ר ' שלום הילד לבין ר' ברוך ( כנסת ישראל , עמ' ; 129-128 בית ישראל , עמ ' , 152 סימן מה . ( מרקוס , החסידות , עמ' , 147-145 וברומברג , רוז ' ין , עמ ' כה , מצאו דווקא קשרים טובים ביניהם . ספק אם ניתן ללמוד דבר מן הסיפור ההיתולי על פגישתם של ר' צבי אריה מאליק דר ' ברוך , שבה התווכחו מי הוא "חד בדרא . " לד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי