חדת בית הכנסת מעץ של קהילת פוהרבישצ'ה. בית הכנסת נבנה בשנת ‭1690‬ באותו מקום שבו עמד בית הכנסת הקודם שנהרס בשנת ‭.1648‬ במלחמת העולם השנייה נשרף בית הכנסת בידי הגרמנים.