א. ראשית דרכו

ר ' שלום שכנא ' ( 1802-1769 ) לא זכה למה שזכו סבו המגיד ממזריץ / אביו ר' אברהם המלאך או בנו ר ' ישראל מרוז'ין . שמו ופועלו כמעט שלא הותירו את רישומם בתולדות התנועה החסידית ובמחקרה , אף שהיה זה הוא שפרץ למעשה את הדרך החדשה , שאותה שכלל ופיתח בנו המפורסם . כשנולד שלום היה אביו כבן שלושים . השם שלום שכנא אינו נדיר , אך גם אינו מן השמות הרווחים במזרח אירופה . הוא נקרא כך , מן הסתם , על שמו של ר ' שלום שכנא מלובלין , 4 מראשוני חכמי התורה בפולין במאה הט"ז . שם זה מצביע כנראה על ציפיותיו של המלאך כי בנו יגדל כתלמיד חכם . את שנות ילדותו עשה הנער במחיצת אמו בלבד ; את אביו שהתבודד בפאסטוב כמעט שלא הכיר , ובכל מקרה נתייתם ממנו בגיל צעיר , בהיותו כבן 5 שמונה . גיטל , אמו של ר' שלום , נותרה אלמנה צעירה ומיוחסת המטופלת בשני ילדים קטנים . 1 שנות הולדתו ומותו אינן ברורות , והמסורות השונות בעניינו מדגימות את הקושי הכרוך בקביעת תאריכים לאור מקורות חסידיים פנימיים . יש שקבעו את הולדתו לשנת תקכ " ו ( שם ושארית , עמ ' ם ; עטרת תפארת ישראל , עמ' , ( 7 לשנת תקכ " ז ( קנת סופרים , פ ע"ב ; דיסקין , אגרות קודש ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי