פרק שני "דרך חדש שלא ידעתי מזה": ר' שלום שכנא מפוהרבישצ'ה