א. משהו לתולדות ר' אברהם "המלאך"

אחד היה אברהם קדוש ה ' חכם הרזים ... שניתנה לו רשות לגלות מהותו של השם ... ולראות את האש הגדולה שנחשבה בעווננו על ידי ריבוי הגלות ... ואותם הדרושים היו למורשה לבן בנו אור ישראל ר ' ישראל מרוזין והיו יקרים בעיניו מאוד מכל אבני נזר וסגולת מלכים ' . במילים אלה תיאר ש '' י עגנון את דמותו המופלאה והמסתורית של ר ' אברהם "המלאך " ( בערך , ( 1776-1740 בנו היחיד של "המגיד " ממזריץ ' וסבו של ר ' ישראל מרוז ' ין . הניסיון להפיץ מעט אור על דמותו הריאלית מנחיל אכזבה . אך למעשה , גם על אביו המגיד ( נפטר בשנת , ( 1773 שהיה בוודאי האישיות החשובה ביותר בתנועה החסידית לאחר מות הבעש " ט , אין אנו יודעים הרבה . מספריו של המגיד ( שנערכו כולם בידי תלמידיו , ( מן הליקוטים הרבים 1 ש"י עגנון , ספר סופר וסיפור , ירושלים ותל אביב תשל"ח , עמ ' תטו-תטז . של תורתו , מזיכרונות פרגמנטריים , מסיפורים ומדברי תלמידים ומעריצים משתקפת דמות מרשימה של מחנך , למדן ומיסטיקן , מנהיג נערץ ויצירתי ואיש ארגון מוכשר . תורתו העיונית השפיעה לא רק על תלמידיו הישירים - מנהיגיה של החסידות המתפצלת במפנה המאות הי " ח-הי " ט - אלא גם על ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי