פרק ראשון "מלאך יכול להחמיר": ר' אברהם "המלאך"

תפקיד נכבד בעיצוב דמותו הרוחנית של ר ' ישראל מרוז ' ין מילאה תודעת ההמשכיות המשפחתית . הוא ייחם משמעות רבה לזיקתו אל אבי סבו , ר ' דב בער "המגיד הגדול" ממזריץ , ' אל סבו ר ' אברהם "המלאך , " ובעיקר אל אביו , ר ' שלום שכנא מפוהרבישצ ' ה . בטרם נתאר את מהלך חייו של ר ' ישראל , נתעכב מעט על דמויותיהם של סבו , "המלאך , '' שאותו לא זכה להכיר ורק את שמעו שמע , ושל אביו , ר' שלום , שהשפיעו באופן עמוק על דרכו . הניגוד הקיצוני במבנה האישיות של כל אחד מבני המשפחה - "המגיד " לעומת בנו " המלאך , " ר ' שלום לעומת אביו "המלאך , " ובעיקר - הצטרפות היסודות הללו כולם באישיותו של ר ' ישראל , אינו יכול שלא להתמיה את המתבונן בסאגה המשפחתית . למרבית הצער , המקורות שבידינו אינם עשירים דיים ואינם מספקים תשובות לשאלות "מודרניות " המתעוררות אצל קורא בן זמננו . הפיתוי לפרש את סבכי אישיותם של בני השושלת במונחים פסיכו היסטוריים הוא רב , אך פירוש שכזה יש בו בהכרח הרבה מדמיונו היוצר של הפרשן . נצביע אפוא על מוקדי המתיחות והניגוד הבין אישיים , אך נימנע מלקבוע אם אלה הם שהובילו בהכרח להתגבשות אישיותו המיוחדת של ר '...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי