ג. המקורות וטיבם

על אף מקומו החשוב של ר ' ישראל בתולדות החסידות , שאינו שנוי במחלוקת , ועל אף שפע החומר המהימן העומד לרשותנו , לא נכתבה ביוגרפיה מדעית ביקורתית ראויה לשמה על אודותיו . באין כל סיכום שיטתי , נותרו בידיו של המבקש להתחקות אחר תולדות בית רוז ' ין רק חיבורים בלתי מספקים , שאינם אמונים על שיטות של מחקר היסטורי ועל כתיבה אקדמית . הבולטים שבהם הם ספריהם הנזכרים של י ' אבן " ) פונ ' ם רבינ ' ס הויף (" ושל א " י ברומברג ") האדמו " ר מרוז ' ין . (" בין המחקרים הביקורתיים שעסקו בצדדים שונים של חיי ר' ישראל יש להזכיר תחילה את מאמריהם החלוציים של חוקרים יהודים רוסים ובראשם ש " א הורודצקי . הלה לא זכה אמנם להוקרת ההיסטוריונים וחוקרי החסידות , אך במאמריו על ר ' ישראל ובניו - תחילה ברוסית 58 אנ סקי , חורבן היהודים , עמ ' ; 416 השווה : הילברג , הרבי מסדיגורה , עמ' ; 471 אבן , זכרונות , עמ י . 21 אבן אף מוסיף , כי כאשר נסע ר' ישראל למקומות רחוקים היו מלוות את מרכבתו - מלפנים ומאחור - עגלות רבות של מקורבים , שהיו רתומות "רק " לשני סוסים . 59 בונאר ומק צ ייין , עמ ' . 462 60 ראה לעיל , הערר , , 57 ולהלן , ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי