א. דרכו של החיבור

שחזור קורות חייו המיוחדות במינן של הצדיק ר ' ישראל פרידמן מרוז ' ין ( 1850-1796 ) ותיאור מקומו בתולדותיה של התנועה החסידית בימי התפשטותה הם העומדים במרכזו של חיבור זה . אישיותו הססגונית וקורות חייו רבי התהפוכות , גם אם קצרים היו , עוררו , בחייו ולאחר מותו , הערכות שונות ואף מנוגדות על טיבו ועל אופיו , כאדם וכמנהיג של חצר חסידית מן הגדולות והחשובות במאה הי " ט . " ואם אנו שואלים את עצמנו במה היה כוחו וגדולתו למשוך אחריו רבבות חסידים מארצות רבות ומשכבות שונות ולרכז את כולם סביבו - " ? שאל הביוגרף החסידי אברהם יצחק ברומברג במונוגרפיה שחיבר על ר' ישראל , והשיב : "הוא היה גאון המחשבה ואיש קדוש לא רק במעשיו אלא גם במחשבתו ובזה קבה את עולמו , עולם היהודי , בזמנו ... האדמו " ר מרוז ' ין היה הברק שהראה דרך לדורו וגם לדורות הבאים כיצד להגשים את עולם המעשה בקדושה ובטהרה . " התבוננות רומנטית ואידילית זו אינה תואמת , כמובן , את נקודת המבט המדעית הביקורתית . ביטוי עז , מתוחכם ומבריק לכך נתן גרשם שלום . הוא בחר להדגיש את מימד הכוח ורדיפת השררה באישיותו של ר ' ישראל , ואת המתח המתמיד שבין אלה לבין עול...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי