ראש דבר

לא חסיד ולא בן חסיד אנוכי , אך משביקשתי לעדור בערוגותיה של החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה נתתי עיני בתנועת החסידות במאה הי " ט . נושא זה , שלכאורה כבר נאמר בו הכל , נתגלה לי עד מהרה כחלקת שדה נטושה , שכמעט שלא חרשו בה חורשים . תשומת לבי נמשכה לדמותו הייחודית , המורכבת ורבת הסתירות של הצדיק ר ' ישראל פרידמן מרוז ' ין . ( 1850-1796 ) קריאת מאמריהם הנושנים של ההיסטוריון היהודי הרוסי שאול גינזבורג ") ר' ישראל מרח ' ין ובנו שסרח , ( " ושל חוקר החסידות שמואל אבא הורודצקי ") ר' ישראל מרוז ' ין וצאצאיו" ו " צדיק שיצא לתרבות רעד , (" . הותירה עלי רושם עמוק ביותר . בקעה ועלתה מתוכם פרשה אנושית , טרגית ומסעירה , שסימלה בעיני , כבקליפת אגוז , את ממדיו של המשבר שאליו נקלעה החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה במפגשה המפותל ותר המתחים עם הזמנים החדשים ועם "רוח המודרנה . " משהתחלתי להיכנס בעובי הקורה נמשכתי אחר האירועים כבחבלי קסם . וכי מה עוד יכול לבקש חוקר ממקורותיו אם מפקידים הם בידיו סיפור עלילה דרמטי , שיש בו סממנים של מתח ומסתורין , מעורבות ברצח השיבה בכלא , שוחד , בריחה ורדיפה , שיקום והתח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי