דרך המלכות ר' ישראל מרוז'ין

דוד אסף דרך המלכות ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות דוד אסף דרך המלכות די ישראל מרוזיין ומקומו בתולדות החסידות A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים המערכת המדעית פרופ ' ישעיהו גפני ףו " ת , פרופ' מרדכי ברראר , פרופ' יעקב בתאי , מר צבי יקותיאל , פרופ' מרים ירדני , פרופ' יום טוב עסיס , פרופ ' יוסף שלמון מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ערך והביא לבית הדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יצא לאור בסיוע בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב וקרן לואיס ומינה אפשטיין שעל יד האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות הדפסה ראשונה 1997 — הדפסה שנייה 2001 — הדפסה חרשה : 2010  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי