טבלה 7 ההרכב הלאומי של אוכלוסיית לנינגרד ב־1926 וב־1939