טבלה 5 נישואי תערובת בקרב יהודי לנינגרד (ל־100 שנישאו)