טבלה 2 הריבוי הטבעי בשנים ‭1939-1910‬ (ל־‭1,000‬ יהודים)