נספחים

. 1 המצב הדמוגרפי של יהודי לנינגרד מקורות : M . Altshuler ( ed . ) , Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939 , Jerusalem 1993 ; V . I . Binshtok , 'Evrei v Petrograde ' , Evreiskii almanakh , Petrograd 1923 , pp . 293-302 ; V . I . Binshtok , S . A . Novoselskii , ' Evrei v Leningrade ( Peterburge ) 1 900- 1 924 gg . ' , Voprosy biologii i patologii evreev , 1 , 1 ( 1926 ) , pp . 30-63 ; V . I . Binshtok , S . A . Novoselskii , 'Evrei v Leningrade ' , Voprosy biologii i patologii evreev , 2 ( 1928 ) , pp . 176-188 ; Kh . B . Braude , 'Materialy po estestvennomu dvizheniyu evreiskogo naseleniya v Moskve za 48 let ( 1870-1917 )' , Voprosy biologii i patologii evreev , 1 , 1 ( 1926 ) , pp . 64-68 ; Evreiskoye naselenie SSSR , Moscow , vol . 1 ( 1927 ); L . Zinger , 'Dvizhenie evreiskogo naseleniya SSSR \ Voprosy biologiii patologii evreev , 2 ( 1928 ) , pp . 125—139 ; Vsesoyuznaya perepis naseleniya 1937 g . Kratkie itogi , Moscow 1991 , pp . 54 , 89-90 ; L . Mindlin , 'Sot...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי