סיכום

תולדותיהן של ערים רוסיות גדולות בתקופה הסובייטית זכו למחקרים מועטים בלבד בשיטות מודרניות . עוד פחות נחקרו תולדות המיעוטים הלאומיים בערים אלו , תהליכי העיור שלהם , קליטתם התרבותית והחברתית , וכן היחסים בין הלאומים בתנאי מטרופולין . אותו חלק בתולדות האוכלוסייה היהודית של הערים הגדולות בברית המועצות שנחקר מעט מעורר עניין רב גם מכיוון שבעשרים השנים שלאחר המהפכה נחשפה אוכלוסייה זו לתהליכים של מודרניזציה , קליטה תרבותית , עיור וסובייטיזציה , ומאוחר יותר , אחרי מלחמת העולם השנייה , היא היוותה את חלק הארי של יהדות ברית המועצות וקבעה את דמותה לשנים רבות . אפשר לעקוב אחרי התהליכים האלה על פי הדוגמה של יהודי פטרוגרד לנינגרד , אשר מבחינות רבות היו דומים מאוד ליהודי מוסקבה ובמידה מסוימת גם ליהודי העיר חארקוב , שגם היא נמצאת מחוץ ל'תחום המושב' לשעבר ועד שנת 1934 הייתה בירתה של אוקראינה . משום שפטרוגרד הייתה עיר הבירה של האימפריה הרוסית , מילאו הקהילה היהודית של העיר והנהלתה תפקיד מכריע בחיי היהודים במדינה כולה . בפטרוגרד התרכזה מה שכונה 'הציבוריות היהודית המאורגנת : ' כאן התמקמו אירגונים יהודיים צי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי