פרק עשירי התרבות היהודית

. 1 הספרות היהודית כפי שנאמר בפרק הקודם , אין כל ספק שפטרוגרד הייתה לפני שנת 1917 המרכז הגדול ביותר לחקר מדעי היהדות . לעומת זאת , בכל הנוגע לתחום הספרות היהודית , הדבר היה יותר מורכב . בתחילת המאה העשרים הייתה ליהודים ממוצא אשכנזי שחיו ברוסיה ספרות יהודית מודרנית חשובה . הכוונה היא ליצירות ספרותיות שנכתבו בעברית וביידיש ובמידה מסוימת גם ברוסית , כשהאחרונה שיקפה את החיים היהודיים מנקודת ראות של התודעה היהודית . רוב הסופרים שכתבו בעברית וביידיש והקוראים שלהם התגוררו לאו דווקא בעיר הבירה . פעילות אופ " ה להרחבת ההשכלה הוקדשה במשך עשרות השנים הראשונות בעיקר להפצת השפה הרוסית בקרב האוכלוסייה היהודית ובאותה עת הוקדשה פחות תשומת לב לעידוד הלשון העברית , ואילו כלפי היידיש התייחסו במידה רבה של התנשאות . בשנת 1907 צמחה מאופ " ה חברת חובבי שפת עבר , שהציבה לעצמה יעד - להפיץ את הלשון העברית ולפתח את הספרות העברית . החברה היהודית הספרותית , שהוקמה ב , 1908 והחברה היהודית הספרותית מדעית , שהוקמה במקומה ב 1 ו , 19 לא העדיפו בפעילותן אף אחת משלוש השפות . רק ב , 1916 ערב המהפכה , נוסדה בפטרוגרד החב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי