ישראל צינברג (מימין) בקרב עובדי המעבדה לכימיה של בית־החרושת על שם קירוב, שבראשה עמד. שנות ה־‭.30‬ מאוסף המחבר.