סולומון יודובין, אומן ואוצר המוזיאון של החברה ההיסטורית־ אתנוגרפית, ניצב לפני חלון הראווה של המוזיאון. שנות ה־‭.20‬ מאוסף המחבר.