מדליה לכבוד 'יובל אופ"ה‭,'‬ פרי עבודתו של איליה גינצבורג. מאוסף המחבר.