סרגיי לוזינסקי, רקטור האוניברסיטה היהודית בלנינגרד. אמת"