זינובי (זוסמן) קיסלגוף, מנהל בית־הספר היהודי מם' ‭.14‬ שנות ה־‭.30‬ מאוסף המחבר.