מחזור ראשון של בית־הספר התיכון מס' ‭.1938 .11‬ מאוסף המחבר.