טבלה 21 בתי־םפר יהודיים יסודיים ותיכוניים בפטרוגרד בסוף 1917