הבניין שבו שכנה הגימנסיה היהודית של איליה אייזנבט. כיכר התיאטרון ‭.18‬ מאוסף המחבר.